Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina 1 Startpagina 2 Werken met wettenbundel  Rechtspraak  Rechtspraak pagina 2 Rechtspraak pagina 3 Uitspraken lezen Interpretatiemethoden rechter Casus oplossen  Casus oplossen pagina 2 Casus oplossen pagina 3 Elektronische bronnen 2 Elektronische bronnen en extra opgaven Juridische links 2 Werken met wettenbundel  didactiek NIeuwsbrieven advocatenkantoren 3 Werken met wettenbundel  4 Werken met wettenbundel  5 Werken met wettenbundel  Antwoord uitspraken lezen 

2 Werken met wettenbundel

Vraag 1

Vraag 6Lees het artikel: "Afluisteren advocaat en cliënt komt voor "In het artikel wordt gesproken over het " beginsel van vrij verkeer tussen een raadsman en cliënt". Waar is dit beginsel in de wet geregeld?

Hier klikken om de tekst te bewerken

Vraag 4Lees het artikel: CDA: 'Laat ouders vernieling vergoeden'Vraag a.In het artikel staat: " Volgens de wet zijn ouders van kinderen tot veertien jaar altijd aansprakelijk voor opzettelijk aangerichte schade."Waar staat dat in de wet?Vraag b.In het artikel staat: " Als een kind veertien of vijftien is, hebben ouders een zogenoemde schuldaansprakelijkheid. „Maar uit de jurisprudentie blijkt dat schuld door ouders heel moeilijk te bewijzen is”, weet Cörüz."Op welke zinsnede doelt het kamerlid Cörüz?Aanvulling dd. 21 mei 2013: Op 3 juli 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel totverruiming van aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarige kinderen vanaf 14 jaar aangenomen. Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de eerste Kamer. Zie: "Verruiming aansprakelijkheid ouders"Aanvulling dd. 19 mei 2015:Het wetsvoorstel is gesneuveld in de eerste kamer. Zie: "Eerste Kamer verwerpt het wetsvoorstel uitbreiding aansprakelijkheid voor minderjarigen (wetsvoorstel 30 519)"

Vraag 5Lees het artikel: Nederland schendt mensenrechten zelden Deze vraag is niet te maken door gebruikers van de "Wetteksten Hoger onderwijs" van Noordhoff uitgevers.Vraag a.In het artikel worden een aantal door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) behandelde zaken beschreven. Geef met vermelding van het verdragsartikel aan op welke rechten in het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens (EVRM) de onderstaande mensen een beroep hebben gedaan?a. De door Nederland verbannen turk.b. De Franse vrouw die een kind wilde adopteren.c. De Engelse vrouw die de ingevroren embryo's wilde gebruiken.d. De Zwitserse journalistVraag b.Is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)een instelling van de Europese Unie (EU)?

Volgende pagina

Vorige pagina