Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina 1 Startpagina 2 Werken met wettenbundel  Rechtspraak  Rechtspraak pagina 2 Rechtspraak pagina 3 Uitspraken lezen Interpretatiemethoden rechter Casus oplossen  Casus oplossen pagina 2 Casus oplossen pagina 3 Elektronische bronnen 2 Elektronische bronnen en extra opgaven Juridische links 2 Werken met wettenbundel  didactiek NIeuwsbrieven advocatenkantoren 3 Werken met wettenbundel  4 Werken met wettenbundel  5 Werken met wettenbundel  Antwoord uitspraken lezen 

Casus oplossen

Casus 1Lees onderstaande casus en beantwoord de daarop betrekking hebbende vragen.Voor een uitleg over de fasen zie hoofdstuk 5 van het boek “Juridische vaardigheden voor het hoger onderwijs”Mevrouw Van den Berg koopt bij de plaatselijke supermarkt een blik hondenvoer (1).De volgende dag blijkt dat haar hond ernstig ziek(2) is geworden door het eten van dit hondenvoer. Mevrouw Van den Berg brengt haar hond naar de dierenarts (3) die er gelukkig in slaagt om het dier weer te genezen (4).De totale kosten (5) van de behandeling inclusief medicijnen bedraagt 800 euro.Op het etiket van het blik heeft de fabrikant vermeld dat deze geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt (6)voor enige schade als gevolg van het eten van dit product (een zogenaamde exoneratieclausule).Mevrouw Van den Berg wil toch graag haar schade van de fabrikant vergoed hebben en wendt zich tot jou voor advies.VraagHeeft mevrouw Van den Berg recht op vergoeding van de schade? Geef het antwoord door de onderstaande fasen te doorlopen.Fase 11. Geef aan of de onderstreepte passages wel of niet relevant zijn voor deze casus.2. Welke informatie ontbreekt?3. Van welk juridisch relevante feiten zou in juridische taal in dit geval sprake kunnen zijn?Fase 24. Selecteer het rechtsgebied, de rechtsbron en de relevante wetsartikelen.5. Ontleed de gevonden wetsartikelen in voorwaarden.Fase 36. Welke van de gevonden wetsartikelen zijn van toepassing op deze casus en wat is het rechtsgevolg?Casus 2Lees onderstaande casus en beantwoord de daarop betrekking hebbende vragen.De heer Jansen is ruim 2 dagen bezig geweest met het winterklaar maken van zijn tuin (1). Hij heeft geharkt, geschoffeld en gesnoeid. Tevens heeft hij een oude eikenboom gerooid (2) en een houten schuurtje gesloopt.Hij besluit om al het hout op een hoop te gooien en te verbranden. Hij overgiet de stapel hout met wasbenzine en steekt vervolgens de fik erin (3). Al gauw ontstaat er een flink vuur. Omdat Jansen ook nog andere dingen te doen heeft die dag, besluit hij om het vuur nog wat verder aan te wakkeren (4) door er nog een flinke scheut benzine bij te gooien. Deze handeling, plus het feit dat er die dag een flinke wind staat, zorgt ervoor dat het vuur al snel overslaat naar de aangrenzende kleuterschool (5). Binnen enkele minuten staat de school in lichterlaaie. De brandweer slaagt er maar net in om alle kinderen en het personeel op tijd te evacueren (6). De school gaat in zijn geheel verloren, maar gelukkig zijn er wonder boven wonder, geen gewonden (7). Jansen wordt door de politie gearresteerd en meegenomen naar het bureau.VraagZijn vrouw meldt zich volledig overstuur bij jou met de vraag wat de gevolgen voor haar man zouden kunnen zijn. Geef het antwoord door de onderstaande fasen te doorlopen.Fase 11.Geef aan of de onderstreepte passages wel of niet relevant zijn voor deze casus.2.Welke informatie ontbreekt?3.Van welk juridisch relevante feiten zou in juridische taal in dit geval sprake kunnen zijn?Fase 24.Selecteer het rechtsgebied, de rechtsbron en de relevante wetsartikelen.5.Ontleed de gevonden wetsartikelen in voorwaarden.Fase 36.Welke van de gevonden wetsartikelen zijn van toepassing op deze casus en wat is het rechtsgevolg?

Volgende pagina

Volgende pagina