Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina 1 Startpagina 2 Werken met wettenbundel  Rechtspraak  Rechtspraak pagina 2 Rechtspraak pagina 3 Uitspraken lezen Interpretatiemethoden rechter Casus oplossen  Casus oplossen pagina 2 Casus oplossen pagina 3 Elektronische bronnen 2 Elektronische bronnen en extra opgaven Juridische links 2 Werken met wettenbundel  didactiek NIeuwsbrieven advocatenkantoren 3 Werken met wettenbundel  4 Werken met wettenbundel  5 Werken met wettenbundel  Antwoord uitspraken lezen 

Casus oplossen pagina 2

Casus 3Lees onderstaande casus en beantwoord de daarop betrekking hebbende vragen.Jansen is eigenaar van een geit(1). Hij beschikt niet over een graslandje(2) waar hij zijn geit kan laten grazen. Zijn buurman Pietersen heeft echter wel een weilandje achter zijn huis, waar hij een tweetal paarden en wat schapen laat grazen. Pietersen heeft middels een bordje duidelijk aangegeven dat het eigen grond betreft en dat het betreden ervan door onbevoegden niet is toegestaan (3).De verstandhouding tussen beide buren is al jaren slecht en Jansen weet dat het geen zin heeft om Pietersen toestemming te vragen om zijn geit op zijn land te laten grazen.Toch besluit Jansen om het beest daar te laten grazen(4). Hij tilt zijn geit ’s ochtends over de gemeenschappelijke heg en ’s avonds tilt hij zijn geit op die manier weer terug op het eigen erf zonder de grond van de buurman te betreden(5). Na enkele weken ontdekt Pietersen waar zijn buurman al enige tijd mee bezig is en vertelt hem dat hij onwettig heeft gehandeld. Dit wordt door Jansen betwist, maar Pietersen besluit toch om aangifte te doen bij de politie. De Officier van Justitie vervolgt JansenVraagHeeft Jansen gehandeld in strijd met de wet en zo ja, welke sanctie staat hierop?Fase 11. Geef aan of de onderstreepte passages wel of niet relevant zijn voor deze casus.2. Welke informatie ontbreekt?3. Van welk juridisch relevante feiten zou in juridische taal in dit geval sprake kunnen zijn?Fase 24. Selecteer het rechtsgebied, de rechtsbron en de relevante wetsartikel(en).5. Ontleed het gevonden wetsartikel in voorwaarden.Fase 36. Welke van de gevonden wetsartikelen zijn van toepassing op deze casus en wat is het rechtsgevolg?

Volgende pagina

Volgende pagina

Vorige pagina

Volgende pagina