Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina 1 Startpagina 2 Werken met wettenbundel  Rechtspraak  Rechtspraak pagina 2 Rechtspraak pagina 3 Uitspraken lezen Interpretatiemethoden rechter Casus oplossen  Casus oplossen pagina 2 Casus oplossen pagina 3 Elektronische bronnen 2 Elektronische bronnen en extra opgaven Juridische links 2 Werken met wettenbundel  didactiek NIeuwsbrieven advocatenkantoren 3 Werken met wettenbundel  4 Werken met wettenbundel  5 Werken met wettenbundel  Antwoord uitspraken lezen 

didactiek

DidactiekAangezien studenten niet altijd hun huiswerk maken kies ik er voor om het onderdeel Juridische Vaardigheden niet door middel van een tentamen te toetsen maar er dor middel van "continuous assessment". Studenten moeten tijdens de les verplicht aanwezig zijn en met de les meedoen. De studenten moeten hun wetbundel en boek bij zich hebben en dan de vragen in de klas maken, waarna de vragen klassikaal worden behandeld.Het niveau van de vragen is niet te hoog voor eerste jaars MER studenten. Sommige onderwerpen zijn zonder voorkennis lastig, maar door de vraagstelling kunnen de studenten de vragen toch zonder voorkennis beantwoorden, zo is mijn ervaring.Ik beweer voor alle duidelijkheid niet dat alle studenten alle vragen kunnen beantwoorden, maar een substantieel meerderheid van de studenten kan dat wel. De kern van "leren" is toch "dingen doen die je niet kunt". Er is dan ook altijd het spanningsveld tussen aan de ene kant, het vragen van kennis en vaardigheden die studenten al hebben(en dus niets leren) en aan de andere kant eisen stellen aan studenten die zo hoog zijn dat er door de gemiddelde student niet aan voldaan kan worden. Het geschetste spanningsveld is er in het onderwijs natuurlijk altijd, maar is nog nadrukkelijker aanwezig in de eerst periode van jaar 1 waarin ik het onderdeel geef. De helft van de studenten moet dan immers nog afvallen. Studenten die meer dan één keer afwezig zijn geweest tijdens de periode krijgen een herkansing. De reden voor is niet relevant. Studenten moeten tijdens de college-uren vaardigheden aanleren en dat kan niet als je daar niet aan mee gedaan hebt. Voor de herkansing heb ik een simpele opdracht, die aansluit bij de vaardigheden die verworven moeten worden en die voor studenten veel werk is. Studenten moeten een aantal uitspraken lezen en daar acht vragen over beantwoorden. Een voorbeeld staat hierDeze opdrachten zijn individueel en eenvoudig (voor de docent) te maken. De vragen blijven iedere keer hetzelfde, de rechtelijke uitspraken verschillen.Een aantal vragen is niet te maken met de Wetteksten Hoger Onderwijs van Wolters, omdat de desbetreffende wetten niet in de bundel staan.Het betreft hier:Hoofdstuk 1 opgave 5 b, opgave 6, opgave 11 b, opgave 12 Hoofdstuk 2 opgave 6Hoofdstuk 5 opgave 4Studenten kunnen deze opgaven wel maken door gebruik te maken van www.wetboek-online.nl.

Maximaal twee keer per jaar met de geplaatste aanvullingen op de site


mailto:m.mosselman@quicknet.nl